Oscar Wilde

Bild på Oscar Wilde

"Hans repliker var eleganta, skämtsamma och träffande. Den intelligenta humorn var ofta
dubbelbottnad och ironisk. Inte minst mot honom själv. Han var den välklädde
dandyn som trollband alla åhörare med sin hänförande talekonst.
Som skrev lysande teaterpjäser, dikter, romaner och recensioner.
Sina tankar förpackade han i så attraktiva formuleringar att
de ännu i dag citeras och avnjuts av människor världen över".

(från boken "Bästa citaten av Oscar Wilde" av Nils-Eric Hennix )


"Den som frågar mycket får många svar, och när en narr frågar mer än hundra vise män kan svara är frågorna aldrig indiskreta. Det är däremot svaren ibland.!

"Jag anser att människans främsta mål i livet är att förverkliga sig själv. Att förverkliga sig själv genom njutning är ädlare än att göra det genom plåga."

"Vem som helst kan hysa medkänsla med en vän i hans lidande, men det fordras en verkligt fin natur för att sympatisera med en vän som har framgång."

"Folk har ett fullkomlig avskyvärt och ytterst hjärtlöst sätt att gå omkring och säga saker bakom ryggen"på en som från början till slut är absolut sanna."

"Män vill alltid vara en kvinnas första kärlek. Det är deras klumpiga fåfänga. Kvinnor har en mer begåvad instinkt. De vill bli en mans sista kärlek."

"Det finns ingen musik som jag uppskattar så mycket som Wagners. Man kan prata oavbrutet hela tiden utan att människor hör vad man säger."

"Kvinnor älskar oss just för våra fel och brister. Har vi bara tillräckligt många så förlåter de oss allt. Till och med vår kolossala intelligens."

"Om en kvinna gifter om sig är det för att hon avskydde sin första man. Om en man gifter om sig är det för att han avgudade sin första hustru."

"De gamla historikerna gav oss nöjsam fiktion i form av fakta. De moderna romanförfattarna presenterar tråkiga fakta förklädda till fiktion."

"I självförebråelsen ligger en utsökt njutning. I och med att man klandrar sig själv, anser man att andra har förlorat rätten att klandra en."

"Trettiofem är en högst attraktiv ålder. Londons socitet är full av kvinnor av ädlaste börd som av egen fri vilja har varit trettiofem i åratal."

"Hon hade alldeles för mycket rouge och alldeles för lite kläder på sig i går. Det är alltid ett tecken på desperation hos en kvinna."

"Bakom glädje och skratt kan döljas ett rått, hårt och känslolöst temperament. Men bakom sorgen finns ingenting annat än sorg."

"Ingenting här i världen kan jämföras med en gift kvinnas tillgivenhet. Det är något som de gifta männen aldrig får smaka på."

"Jag har aldrig sagt att män med litterära ambitioner är tråkiga, de är helt enkelt förtjusande. Det tråkiga är det de skriver."

"Ingen stor konstnär ser någonsin tingen som de verkligen är. Gjorde han det skulle han upphöra att vara konstnär."

"Naturligtvis var det många som upptäckte Amerika innan Columbus. Men de lyckades alltid tysta ner det hela."

"Att göra människor till socialister är mycket enkelt. Att göra socialismen mänsklig är däremot mycket svårt."

"Med varje framgång man vinner får man en fiende. Man måste vara medelmåttig om man vill vara omtyckt."

"Den sanne konstnären lägger inte märke till publiken. Publiken är helt enkelt inte närvarande för honom."

"Agitatorer är orosstiftare som hetsar upp en nöjd befolkning till missnöje. Därför är agitatorer nödvändiga."

"Jag reser aldrig utan min egen dagbok. Man måste alltid ha något intressant att läsa när manåker tåg."

"Adam hade en stor fördel. När han sade någonting bra visste han att ingen hade sagt det före honom."

"Det enda sättet att gottgöra att man ibland är lite för snyggt klädd är att alltid vara alldeles för bildad."

"Det tycks mig ibland att Gud då han skapade människan i någon mån övervärderade sin förmåga."

"Den kvinna som kan se ut som om hon är tio år yngre än sin egen dotter är fullkomligt lycklig."

"Den enda skillnaden mellan förälskelse och evig kärlek är att förälskelsen varar lite längre."

"Jag står inte ut med diskussioner av något slag. De är alltid vulgära och ofta övertygande."

"Missnöje är det första steget till framåtskridande både för den enskilde och för nationen."

"I början motstår en kvinna mannens anstormning, till sist förhindrar hon hans reträtt."

"Jag måste tyvärr tacka nej till din inbjudan, för jag kommer att ha ett annat åtagande."

"Moral är alltid den sista tillflykten för människor som inte förstår sig på skönheten."

"Jag vill inte höra vad folk säger bakom min rygg. Det gör mig alldeles för uppblåst."

"Efter att ha spelat Chopin känns det som om jag gråtit över synder jag aldrig begått."

"Det finns inget mer sällsynt i världen än livet. De flesta människor existerar bara."

"Den enda skillnaden mellan flirt och lidellse är att flirten kan pågå i det oändliga."

"De som försöker leda folket kan göra det endast genom att följa pöbeln."

"Ingen kvinna bör avslöja sin rätta ålder. Det ser bara ut som beräkning."

"Demokrati betyder helt enkelt att folk klubbar ner folk för folkets skull."

"Den gifte mannens lycka är de många kvinnor han inte har gift sig med."

"Jag känner honom så väl att jag inte har pratat med honom på 10 år."

"Att lära sig knyta en fluga riktigt bra är det första viktiga steget i livet."

"Det är charmen i misstagen som skiljer damer från fruntimmer."

"I Amerika regerar presidenten, men journalisterna har makten."

"Samvete och feghet är samma sak. Samvetet är firmamärket."

"Karikatyren är en hyllning som medelmåttan bringar geniet."

"En gift mans lycka beror på dem han inte har gift sig med."

"Jag har så enkel smak. Jag vill bara ha det bästa av allt."

"Jag är en ung man med en lysande framtid bakom mej."

"En idé blir inte sann bara för att någon offrat sig för den."

"Ingenting är så likt oskulden som hänsynslösheten"

"Ingenting låter så oskyldigt som en indiskretion."

"Ingenting låter så oskyldigt som en indiskretion."

"Bara tråkiga människor briljerar på morgonen."

"Jag är inte tillräckligt ung för att veta allting."

"Makt är den enda lust man inte tröttnar på."

"Hon är en påfågel i allt utom skönhet."

"En konstnärs hjärta är hans huvud."

"Det finns inga synder utom dumhet."

"Flit är orsaken till allt elände".

"Kvinnan är en sfinx utan hemlighet."

"En mask avslöjar mer än ett ansikte."

"En poet kan överleva allt utom ett tryckfel."

"Låt dig inte förledas in på dygdens avvägar!"

"Arbete är de drickande klassernas förbannelse."

"Dåliga konstnärer beundrar alltid varandras verk."

"Det enda vi lär av historien är att den upprepar sig."

"En man som inte tänker på sig själv, tänker inte alls."

"Inget gör mig så smickrad som att bli kallad för syndare."

"Folk som bara lever för sitt nöjes skull är vanligtvis ogifta."

"Kvinnans styrka ligger just i att man inte kan förklara den."

"Bigami är att ha en fru för mycket. Monogami är detsamma."

"Kultiverad fritid framstår för mig som människans huvuduppgift."

"Fick man sin ungdomåter skulle man bara göra om sina dårskaper."

"Vi ligger alla i rännstenen, men somliga av oss tittar på stjärnorna."

"Kärlek kan inte köpas för pengar, men de ger en god förhandlingsposition"

"När folk är överens med mig har jag alltid en känsla av att jag måste ha fel."

"Modet är en så outhärdlig form av det fula att vi måste ändra det en gång i halvåret."

"Egna framgångar är uppmuntrande, men andras misslyckande är inte heller att förakta.”

"I våra dagar lever för många gifta män som ungkarlar och för många ungkarlar som gifta män."

"Olyckor kan man uthärda. Men att lida för sina egna felstegs skull - det är vad som känns i livet."

"Det finns bara en sak i världen som är värre än att folk pratar om en och det är att de inte pratar om en."

"När jag var ung trodde jag att pengar var det viktigaste i livet, nu när jag är gammal vet jag att det är så."

"Livets mening är helt enkelt att ständigt vara på utkik efter frestelser. Det finns långt ifrån tillräckligt i den vägen."

"Det är skamligt att det finns en moral för kvinnor och en för män. Jag tycker att det inte skall finnas någon moral alls."

"Barnen börjar med att älska sina föräldrar, efter en tid dömer de ut dem, sällan - om någonsin - förlåter de dem."

"Naturligtvis var det många som upptäckte Amerika innan Columbus. Men de lyckades alltid tysta ner det hela."

"Det enda du kan göra med ett gott råd är att ge det vidare, du kommer aldrig ha någon användning för det ändå."

"Det enda en musiker vill är att man ska vara alldeles stum, medan man själv gärna hade varit alldeles döv."

"Varje kvinna blir lik sin mor - det är hennes tragedi. Ingen man blir lik sin mor - det är hans tragedi."

"Egoism är att leva som man vill leva, det vill säga att kräva av andra att de lever så som man vill."

"Intuition är den egenskap som säger en kvinna att hon har rätt, vare sig hon har det eller inte.."

"Musiken är den fullkomligaste konstformen. Den avslöjar aldrig sin innersta hemlighet."

"Kvinnor älskar med öronen, männen älskar med ögonen, om de alls någonsin älskar."

"En god uppfostran har också en förfärlig nackdel: den utestänger en från majoriteten."

"Jag vill inte höra vad folk säger bakom min rygg. Det gör mig alldeles för uppblåst."

"Jag har lagt ner mitt geni på mitt liv; åt mina verk har jag endast ägnat min talang."

"Det är inte i det man äger utan i det man är som personligheten yttrar sig."

"En idé som inte innebär några risker är knappast värd att kallas för idé."

"Efter en god middag kan man fördra allt - till och med sina släktingar."

"Ömsesidiga missförstånd är bästa förutsättningen för ett äktenskap."

"Det är personligheter och inte principer som för epoken framåt."

"Världen är utomordentligt tolerant. Den tillåter allt - utom geni."

"Mina egna affärer tråkar ut mig till döden; Jag föredrar andras"

"Den som ser båda sidorna av ett problem ser ingenting alls."

"Erfarenhet är det namn som alla brukar ge sina misstag."

"Egenkärlek är begynnelsen på en livslång romans."

"Skandal är skvaller som blivit tråkigt genom moral."

"Är man alltid säker på sin sak så misstar man sig i regel."

"Det bästa sättet att göra barn snälla är att göra dem lyckliga."

"De gamla tror allt. De medelålders misstror allt .Och de unga vet allt."

"Enåsikt är nödvändigtvis inte riktig för att någon är villig att dö för den."

"Om man talar sanning kan man vara säker på att förr eller senare bli avslöjad."

"Unga män vill vara trogna men är det inte, gamla män vill vara otrogna men kan inte."

"Det behövs en helt igenom god kvinna för att göra något helt igenom enfaldigt."

"Vad är en cyniker? - En man som vet priset på allt och värdet på ingenting."

"I kärlek börjar man med att bedra sig själv och slutar med att bedra andra."

"Det vi själva går klädda i är modernt. Det andra går klädda i är omodernt."

"Om vi män fick den kvinna vi förtjänade kunde inget värre hända oss."

"Det bästa sättet att bli kvitt en frestelse är att falla för den."

"Förlåt alltid dina fiender -inget annat retar dem så mycket."

"Jag tycker inte om arbete ens när andra utför det."

"Ett balanserat omdöme är alltid totalt värdelöst."

"Det är bara det moderna som kan bli omodernt."

"Man kan inte vara nog försiktig i valet av sina fiender."

"Av alla attityder är den moraliska den mest oanständiga."

"Alla kan göra historia. Endast en stor man kan skriva den."

"Moral är bara den hållning vi intar till folk som vi inte tycker om."

"Jag älskar män som har en framtid och kvinnor som har ett förflutet."

"Jag har slutat läsa böcker. De får mig att tänka på annat än mig själv."

"Det finns inga moraliska eller omoraliska böcker, bara bra eller dåligt skrivna."

"Moralisk ståndpunkt är något som vi antar gentemot folk vi personligen tycker illa om."

"Han har ett sådant ansikte som man inte kommer ihåg även om man precis har sett det."

"Alla charmerande människor är bortskämda. Där ligger hemligheten med deras dragningskraft."

"Han har det typiska engelska ansiktet. Man behöver bara se det en gång för att glömma det för alltid."

"Om en man är så fantasilös att han drar fram bevis för en lögn, kan han lika gärna tala sanning med en gång."

"Skratt är den ursprungliga reaktionen inför livet .En attityd som endast kvarlever hos konstnärer och brottslingar."

"Livets mening är helt enkelt att ständigt vara på utkik efter frestelser. Det finns långt ifrån tillräckligt i den vägen."

"Det är bara genom att inte betala sina räkningar som man kan hoppas få leva i den affärsdrivande klassens minne."

"Bildning är en bra sak, men man bör komma ihåg emellanåt att ingenting som är värt att veta kan läras ut."

"Det finns bara två slags kvinnor här i världen. Kvinnor som alltid talar och kvinnor som aldrig håller tyst."

"Det är absurt att dela in människor i onda och goda. Människor är antingen charmerande eller tråkiga."

""Skratt är inte den sämsta början på en vänskap, och det är den utan jämförelse bästa avslutningen. "

"Endast en auktionsutropare kan opartiskt och i lika hög grad beundra alla konstinriktningar."

"Enda skillnaden mellan en nyck och en livslång passion är att nycken varar lite längre."

"Min erfarenhet är att så fort människor är gamla nog att veta bättre, så vet de ingenting"

"Cynism är att betrakta något så som det verkligen är, inte så som det borde vara."

"Det värsta med en romantisk kärlekssaga är att man blir så oromantisk av den."

"Kärlek kan inte köpas för pengar, men de ger en god förhandlingsposition."

"Skänk mej av livets överflöd och jag kan undvara det nödvändigaste."

"Det är alltid med de bästa intentioner som det sämsta arbetet blir gjort."

"Arbete är tillflykten för den som inte har något att sysselsätta sej med."

"Han visste exakt i vilket ögonblick han inte skulle säga något."

"För mej är hedersplatsen där jag själv sitter."

"Jag kan motstå allt utom frestelse."

"Jag litar på att du missförstår mej."

"Alla stora idéer är farliga."

"Jag arbetar hårt med att lata mej."

"Bästa sättet att lyckas är att överdriva."

"En kyss kan ödelägga en människas liv."

"Allvarsamhet är den ytliges enda skydd."

"Ambition är den misslyckades sista tillflykt."

"Han var gammal nog att ha kunskap om värre."

"Livet är för viktigt för att tas seriöst"

"Det är bara det moderna som kan bli omodernt."

"Männen lär känna livet för tidigt och kvinnorna för sent."

"Att ångra sina erfarenheter är att hejda sin utveckling."

"Måtta är farligt, för ingenting ger sådan framgång som överdåd."

"Folk är aldrig så banala som när dom tar sej själva på djupt allvar."

"Det är tråkigt att gå på bjudningar, men det är värre att inte bli bjuden."

"Dom avskyvärdaste lögnerna är dom som kommer sanningen närmast."

"Alla stora män har i dag sina lärjungar och det är alltid Judas som skriver biografin."

"De visar en sådan brist på kunskaper att det måste vara resultatet av åratals studier."

"Kvinnorna inspirerar oss till att göra mästerverk och hindrar oss alltid att utföra dem."

"Allmänheten använder ett lands klassiker endast som ett sätt att hejda framåtskridandet."

"Det finns två tragedier i livet: Antingen får du vad du önskar dig eller också får du det inte!"

"Jag brukar säga vad jag tänker. Det är ett stort fel nuförtiden, man blir så lätt missförstådd."

"Det finns bara en samhällsklass som tänker mer på pengar än de rika, och det är de fattiga."

"Kvinnor börjar med att avvisa en mans närmanden och slutar med att avskärma hans reträtt."

"Det enda man kan göra med goda råd är att lämna dom vidare. Själv har man aldrig nytta av dom."

"Om en man är så fantasilös att han drar fram bevis för en lögn kan han lika gärna tala sanning med en gång.

"Jag väljer mina vänner efter deras utseende, mina bekanta efter deras karaktär och mina fiender efter deras förstånd."

"Människan är en förnuftsvarelse som alltid tappar tålamodet när man fordrar av henne att hon ska handla efter förnuftets lagar."

"Han har inga känslor,det är hemligheten med hans framgång. Han tror också att andra människor inte har känslor,
det är hemligheten med det fiasko som väntar honom i framtiden.Länkar till andra sidor om Oscar Wilde

Mr. O.W. - Oscar Wilde Website
Oscar Wilde citat på engelska 1 2 3 4
Oscar Wilde - Standing Ovations
Oscar Wilde - Victorian Web
The Official Homepage Of Oscar Wilde
The Oscar Wilde Collection
The Trials of Oscar Wilde
Wilde - the film"Oscar Wildes Citat" är en del av CatWeb.se
Copyright © 1997-2013 CatWeb
Sidan är skyddad av lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
(SFS 1960:729 49 §:Framställare av kataloger m.m).
CatWeb ® är ett registrerat varumärke
CatWeb hostas och sponsras av Falbygden.netoch Tranan IT