Rosencitat

**************************************************

 

"Gud skapade bara två saker perfekta: kvinnan och rosen!"
- Victor Hugo-

* * *

"I'd rather have roses on my table than diamonds on my neck."
- Emma Goldman

* * *

"The world is a rose; smell it and pass it to your friends."
- Persiskt ordspråk

* * *

"They are not long, the days of wine and roses:
Out of a misty dream
Our path emerges for a while, then closes
Within a dream."
- Ernest Dowson, 1867 - 1900

* * *

"What's in a name? that which we call a rose
By any other name would smell as sweet."
- Shakespeare, Romeo och Julia

* * *

"Observe this dew-drenched rose of Tyrian gardens
A rose today. But you will ask in vain
Tomorrow what it is; and yesterday
It was the dust, the sunshine, and the rains."
- Christina Rosetti

* * *

"If seeds in the black earth can turn into such beautiful
roses, what might not the heart of man become in its
long journey toward the stars?"
- G.K. Chesterton

* * *

"True friendship is like a rose: we don't realize its beauty until it fades. "
- Evelyn Loeb

* * *

"From a thorn comes a rose, and from a rose comes a thorn."
- Grekiskt ordspråk

* * *

"He who wants a rose must respect the thorn. "
- Persiskt ordspråk

* * *

"The rose has thorns only for those who would gather it."
- Kinesiskt ordspråk

* * *

"But never the rose without the thorn."
- Robert Herrick

* * *

"We can complain because rose bushes have thorns,
or rejoice because thorn bushes have roses."
- Abraham Lincoln

* * *

"This old world that we're livin' in
Is might hard to beat.
You get a thorn with every Rose
But - ain't the roses sweet?"
- Frank Stanton

* * *

"Some people are always grumbling because roses have thorns.
I am thankful that thorns have roses."
- Alphonse Karr (1808-1890)

* * *

"Often the prickly thorn produces tender roses."
- Ovid

* * *

"I don't know whether nice people tend to grow roses
or growing roses makes people nice."
- Roland A Beowne

* * *

"A rose is a rose is a rose."
- Gertrude Stein

* * *

"If thou canst but thither,
There grows the flower of Peace,
The Rose that cannot wither,
Thy fortress and thy ease.
- Henry Vaughn
Footfalls echo in the memory
Down the passage which we did not take
Towards the door we never opened
Into the rose garden."
- T.S. Eliot, Four Quartets

* * *

"Men strunt är strunt och snus är snus, om och i gyllne dosor,
och rosor i ett sprucket krus är ändå alltid rosor. "
- Gustaf Fröding, Idealism och realism

* * *

"Livet är inte bara en lek, utan även en dans på rosor!"
- Okänd

* * *

"Det doftar alltid lite av den hand som skänker bort rosor."
- Kinesiskt ordspråk

* * *

"Hur mycket oftare blir man inte stucken av en ros än bränd av en nässla."
- Selma Lagerlöf

* * *

"Nej, låt de lärde prata, lägg dig ner,
där rosor dofta och där solen ler.
Vårt liv är kort, och endast ett är säkert:
att vissna blommor aldrig blomma mer."
- Omar Khayyam

* * *

"Livet är en dans på rosor, men taggarna gör ont att trampa på."
- Helena Cossato

* * *

"En enda ros på ett evigt klänge,

"så är livet, trist varar länge,
och underbart är kort,
alldeles för kort."
- Povel Ramel

* * *

"Du är rosen och jag är törnet.
Här är vännen som skrev i hörnet."
- Ramsa som skrevs i poesiböcker

* * *

"Rosor äro röda, violer äro blå, smultron äro söta och du likaså."
- Ramsa som skrevs i poesiböcker

* * *

"Plocka livets rosor,
men med varsam hand.
Minns att även törnen
gömmes där ibland."
- Minnesvers ur en poesibok

* * *

"Kvinnor är som rosor."
- William Shakespeare

* * *

"I stället för att beklaga att rosen har taggar gläder jag mig åt att taggarna höljes av rosor."
- J Jourbet

* * *

"Men vem kan hämta rosor
utav de hårda berg.
Och vem kan finna kärlek,
där ingen kärlek är?"
- Folkvisa

* * *

"Bara en ros på ett evigt klänge,
så är livet, trist varar länge,
men underbart är kort,
alldeles för kort."
- Povel Ramel

* * *

"O min kära är lik en röd, röd ros utsprungen en junidag,
och min kära är lik en melodi
av stämningsfullt behag."
- Erik Blomberg

* * *

"Min älskling, du är som en ros,
en nyutsprungen, skär,
ja, som den ljuvaste musik,
min älskade, du är!"
- Evert Taube

* * *

"Såsom en ros ibland törne,
så är min kära bland jungfrur."
- Bibeln, Höga visan 2,2

* * *

"När rosen gör sig vacker, gör hon också trädgården vacker."
- Fr Rückert 1834 tysk författare

* * *

"Om du har två bröd, sälj det ena och köp rosor."
- Tagore

* * *

"Rosor regnar aldrig ner från himlen. Vill du få fler rosor får du plantera fler rosenbuskar."
- Mary Anne Evans

* * *

"De rosor och de blader
de göra mig så glader."
- Folkvisa ca 1850

* * *

"Det ären ros utsprungen av Jesse rot och stam.."
- Psalm 51

* * *

"Rosor på kind och solsken i blick.."
- Alice Tegnér Mors lilla Olle

* * *

"I rosens doft, i blomsterlundens gömma
där friden bor emellan berg och dal,
låt oss fördrömma livets vår."
- H Sätherberg, I naturens frid 1846

* * *

"Men vem kan hämta rosor utav de hårda berg?
Och vem kan fina kärlek, där ingen kärlek är?"
- Svenska Folkvisor 1816, Erik Gustaf Geijer, A.A Afzelius

* * *

"'Tis the last rose of summer,
Left blooming alone;
All her lovely companions
are faded and gone."
- Thomas Moore (1779-1852)

* * *

"Bring me all your flowers now
I would rather have a single rose
from the garden of a friend,
than the choicest of flowers,
when my stay on earth must end."
- R.D. Richards

* * *

"Märk det vemodsdraget över pannan
ett nordiskt sångardrag, en sorg i rosenrött."
- Esaias Tegnér 1836

* * *

"Sorgen har nattsvarta rosor."
E josephson, Svarta rosor, 1888

* * *

"Strö lite rosor på den väg dom vandrar,
så den ej blir för tung och svår."
- Refräng i kupletten "Vi skall vara vänliga " i revyn "Sådan är du" 1927

* * *

"Sub rosa" (under rosen )
Romerskt uttryck

* * *

"If love were what the rose is, And I were like the leaf,
Our love would grow together, In sad or sighing weather."
- Swinburne, A Match

* * *

"Just remember, during the winter, far beneath the bitter snow,
that there's a seed that with the sun's love in the spring becomes a rose."
- Leanne Rhimes

* * *

"Every rose has its thorn: You never find a woman without pins and needles."
- Douglas Jerrold (1803-1857)

* * *

"God gave us our memories so that we might have roses in December."
- James Matthew Barrie (1860-1937)

* * *

"Världen är min.
Vartän jag går
karstar jag rosor åt alla.
Konstnären älskar varje marmoröra som uppfattar hans ord.
Vad är mig smärta, elände?
Allt störtade tillsammans med ett brak:
jag sjunger.
Så stiger smärtans stora hymn ur lyckligt bröst."
- Edith Södergran, Rosenaltaret (1919)

* * *

"It is the month of June,
The month of leaves and roses,
When pleasant sights salute the eyes,
And pleasant scents the noses."
- Nathaniel Parker Willis

* * *

"I know a bank where the wild thyme blows,
Where oxlips and the nodding violet grows,
Quite over-canopied with luscious woodbine,
With sweet musk-roses and with eglantine."
- William Shakespeare, A Midsummer Night's Dream

* * *

"And I will make thee beds of roses
And a thousand fragrant posies.
The Passionate Shepherd to his Love."
- Christopher Marlowe

* * *

"I don't know whether nice
people tend to grow roses, or
growing roses makes people nice.
-Roland A. Browne

* * *

"They are not long,
the weeping and the laughter,
Love and desire and hate:
I think they
have no portion in us after
We pass the gate.
They are not long,
the days of wine and roses:
Out of a misty dream
Our path emerges for a while,
then closes
Within a dream."
- Ernest Dowson

* * *

"I did not pray Him to lay bare
The mystery to me;
Enough the rose was heaven to smell,
And His own face to see."
- Ralph Hodgson

* * *

"Love Planted a rose,
And the world turned sweet,
Where the wheatfield blows
Love planted a rose.
Up the mill-wheel's prose
Ran a music beat.
Love planted a rose,
And the world turned sweet."
- Katharine Lee Bates

* * *

"A rose to the living is more
Than sumptuous wreaths to the dead;
In filling love's infinite store,
A rose to the living is more
If graciously given before
The hungering spirit is fled.
A rose to the living is more,
Than sumptuous wreaths to the dead."
- Nixon Waterman

* * *

"Let Fate do her worst;
there are relics of joy,
Bright dreams of the past,
which she cannot destroy;
Which come in the night-time
of sorrow and care,
And bring back the features
that joy used to wear.
Long, long be my heart
with such memories filled,
Like the vase in which roses
have once ben distilled.
You may break,
you may shatter the vase
if you will,
But the scent of the roses
will hang round it still."
- Thomas Moore

* * *

"0, my luve is like a red, red rose,
that's newly sprung in June.
0, my luve is like a melodie,
that's sweetly play'd in tune."

"As fair thou art, my bonnie lass,
so deep in luve am I,
And I will luve thee still, my dear,
till a' the seas gang dry."

"Till a' the seas gang dry, my dear,
and the rocks melt wi' the sun!
And I will luve thee still, my dear,
while the sands of life shall run."

"And fare the weel, my only luve!
And fare the well awhile!
And I will come again, my love.
Tho it were ten thousand mile!
My Love is Like a Red, Red Rose"
- Robert Burns

* * *

"Loveliest of lovely things are they,
On earth, that soonest pass away.
The rose that lives its little hour
Is prized beyond the sculptured flower."
- Wm Cullen Bryant

* * *

"Love thou the rose, yet leave it on its stem."
- Lytton

* * *

"I am not the rose, but I have lived with her.
Je ne suis pas la rose, mais j'ai vecu avec elle."
- Henri Benjamin Constant

* * *

"There is no gathering the rose
without being priced by the thorns."
- Bidpai

* * *

"In the darkness,
who would answer for the color of a rose."
- Nathalia Crane

* * *

"It matters not what goal you seek
Its secret here reposes:
You've got to dig from week to week
To get Results or Roses."
- Edgar Guest

* * *

"Gather ye rosebuds while ye may
Old time is still a-flying,
And this same flower that smiles today
Tomorrow will be dying."
- Robert Herrick 1591-1674

* * *

"In real life, unlike in Shakespeare,
the sweetness of the rose depends upon the name it bears.
Things are not only what they are.
They are, in very important respects, what they seem to be."
- Hubert H. Humphrey (1911-78)

* * *

"A thorn defends the rose,
harming only those who would steal the blossom."
- Kinesiskt ordspråk

* * *

"Love is much like a wild rose,
beautiful and calm,
but willing to draw blood in its defense."
- Mark A. Overby

* * *

"You may break, you may shatter the vase if you will,
But the scent of the roses will hang round it still."
- Thomas Moore

* * *

"Love is like a Rose, the joy of all the earth."
- Christina Rosetti

* * *

"Jag vill ge dig en ros
för dina tankar
när jag kysser dig
och du blundar
och ännu en ros
denna skälvande blomma
för den saga som är vi
och en tredje
för dina fingrar
som har liv alldeles egna
och en fjärde
för ditt hjärta:
Den renaste poesi."
- Per Gessle

* * *

"I jordens lyckligaste stund, en blomma föddes, röd och rund.
I siden kläddes hon till fest och älskad blev den blomman mest,
av allting blommande och grönt Olympen skänkt oss, gudaskönt"
- Anakreon, grekisk diktare från 500-talet f Kr

* * *

"Svenska ordspråk och talesätt

"Ingen ros utan törnen"

"Den som rosen vill plocka får inte frukta törnet"

"Rosorna faller av, men törnena blir kvar"

"Ingen så vacker ros att hon inte vissnar"

"Ingen så vacker ros att hon inte en gång blir ett nypon"

"Rosor ska man plocka innan de vissnar"

"Snart är den rosen plockad som inga taggar har"

"Livet är ingen dans på rosor"

"Rosor växer bland törnen"Skriv ut sidan!

Copyright © 1997-2006 CatWeb®
CatWeb är ett registrerat varumärke
www.catweb.se
CatWeb